FHF rundskriv 10-2016 Påminnelse – Invitasjon til nordisk vårkonferanse 2016: Folkehøgskolens rolle i en global bærekraftig utvikling

Vi minner om at det nå er frist for påmelding til nordiske vårkonferansen i Kungälv. Samtidig som FN i 2015 har vedtatt nye målsetninger for bærekraftig utvikling har Nordisk Folkehøgskoleråd (NFR) på vårkonferansen 2016 valgt å sette fokus på de nordiske folkehøgskolenes rolle i en global bærekraftig utvikling.

 

Til 

Folkehøgskolene
ved (vær snil å videresende til) Rektor, inspektør og tillitsvalgte.

 

Vår ref.: 18/16/A 1.08,
Oslo, 02.03.2016

 

FHF-rundskriv 10/2016

 

Påminnelse – Invitasjon til nordisk vårkonferanse 2016:
Folkehøgskolens rolle i en global bærekraftig utvikling 

Vi minner om at det nå er frist for påmelding til nordiske vårkonferansen i Kungälv.

 Samtidig som FN i 2015 har vedtatt nye målsetninger for bærekraftig utvikling har Nordisk Folkehøgskoleråd (NFR) på vårkonferansen 2016 valgt å sette fokus på de nordiske folkehøgskolenes rolle i en global bærekraftig utvikling.

Konferansen vil belyse vesentlige problemstillinger innenfor temaet. Samtidig legger konferansen til rette for utveksling av erfaringer fra den daglige praksis på folkehøgskolene og drøfter felles handlingsmuligheter.

Nordisk folkehøgskoleråds VÅRKONFERANSE 2016 arrangeres i dagene 13.-14. april på Nordiska folkhögskolan i Kungälv.

Vårt ønske og ambisjon er at mange aktive folkehøgskolefolk vil delta i konferansen og derved styrke vårkonferansen som inspirerende nordisk møteplass for folkehøgskolefolk. Mer enn halvparten av norske folkehøgskoler er dette skoleåret med i det norske bærekraftprosjektet, mens resten av skolene inviteres med neste skoleår. Den nordiske vårkonferansen skulle dermed kunne utgjøre et viktig supplement til i skolenes arbeid med bærekraftig utvikling.

 

Med beste hilsen

Øyvind Brandt                        Knut Simble
leder                                      generalsekretær

 

Vedlegg:               

  • Invitasjon og program for Nordisk Folkehøgskoleråds vårkonferanse 2016: Folkehøgskolens rolle i en bærekraftig utvikling
Kalender