FHF rundskriv 15-2016: Invitasjon til norsk dansk lærerutveksling med fhs-ped. i sentrum

Vi inviterer folkehøgskolelærere til å delta i et pedagogisk utviklingsprosjekt i samarbeid mellom Folkehøgskoleforbundet og Folkehøjskolernes Forening i Danmark en gang i løpet av skoleåret 2016-2017.

  

Til:         Frilynte folkehøgskoler
ved        rektor, ass.rektor/inspektør, lærerråd/ped.råd

Kopi til: Lokallagsleder i Folkehøgskoleforbundet

 

Vår ref.: 24/16/A 1.08
Oslo, 28.03.2016

FHF-rundskriv 15/2016

 

 

Invitasjon til kurs for norske og danske folkehøgskolelærere:

 

Norsk-dansk lærerutveksling – med folkehøgskolepedagogikk i sentrum

19. – 21. september 2016 og 26. – 27. april 2017

 

Vi inviterer folkehøgskolelærere til å delta i et pedagogisk utviklingsprosjekt i samarbeid mellom Folkehøgskoleforbundet og Folkehøjskolernes Forening i Danmark.

Baggrund og formål

Både i Norge og Danmark har vi de seneste årene arbeidet aktivt med å beskrive og utvikle den folkehøgskolepedagogiske praksis. Dette for å bli klokere på hva som er det spesielle ved folkehøgskolen, særlig i forhold til læring og dannelse. Og her er det vesentlige fellestrekk ved de to landenes folkehøgskolepedagogiske praksis, skoleform etc.

 

Formålet med kurset er å øke forståelsen og bevisstheten om folkehøgskolepedagogikk og derved utvikle folkehøgskolelærernes praksis gjennom lærerutveksling. Samtidig vil utvekslingen gi verdifull erfaring med tanke på å kunne videreutvikle tilbudet om kurs og lærerutveksling for lærere i norsk og dansk folkehøgskole. Utvekslingsprogrammet springer ut av og representerer en fornying av den spesielle tradisjonen med folkehøgskoler i Norden.

 

Tid og sted

To arbeidsseminarer – det første i Danmark i september 2016 og det andre i Norge i april 2017 – danner rammen for muligheten for å gjennomføre utvekslingsforløp i løpet av perioden mellom de to seminarer. Utvekslingen kan ha forskjellig karakter og varighet.

19. – 21. september 2016 i Danmark

26. – 27. april 2017 i Norge

 

Program

Se vedlegg.

 
Hvem kan delta?

Prosjektet retter seg først og fremst til skoler og folkehøgskolelærere som interesserer seg for pedagogisk utviklingsarbeid og til folkehøgskoler og lærere som ønsker å ta del i et felles norsk-dansk samarbeid. Ved å melde seg til kurset og delta i det første seminaret forplikter man seg ikke til å lage en avtale om utveksling, men det forventes at man deltar med den ambisjonen.

 

Påmelding

Kurset har et begrenset antall plasser, da det er avgjørende at lærerne fra Norge og Danmark matcher hverandre i antall, faglighet og ønsker i forhold til selve utvekslingen. Derfor søker man om plass i programmet.

Du søker via denne linken.

Påmeldingsfrist er onsdag d. 4. mai 2016.

 

Pris

Prisen for å delta:

•             19. – 21. september 2016 i Danmark – 2800 DKK

•             26. – 27. april 2017 i Norge – 2000 NOK

 

Spørsmål eller ønske om mer informasjon

For spørsmål eller ønske om mer informasjon: sindre@folkehøgskole.no  eller mobil 90609979

 

Med vennlig hilsen

Sindre Vinje (Rådgiver pedagogisk utvikling, Folkehøgskoleforbundet)

og Jonas Møller (Pædagogisk udviklingsskonsulent, Folkehøjskolernes Forening i Danmark)

 

 

Vedlegg: Invitasjon til kurs for norske og danske folkehøgskolelærere:
                Norsk-dansk lærerutveksling – med folkehøgskolepedagogikk i sentrum 

Kalender