FHF rundskriv 2-2016: Invitasjon til folkehøgskolenes lederutdanning – verdibasert endringsledelse

Våren 2016 starter Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) opp studiet «Folkehøgskolens lederutdanning – Verdibasert endringsledelse». Dette studiet gir 30 studiepoeng på masternivå.

 

Til           Folkehøgskolene
               
ved (vær snill å send videre til)
                – Rektor, ass. rektor/inspektør
                – Tillitsvalgt i Folkehøgskoleforbundet
                – Alle øvrige ansatte

Kopi til: – Lærerutvalget
                – Utvalg for praktisk personale
                – Rektorutvalget
                – Skoleutviklingsutvalget

 

Vår ref.: 9/16/A 1.08
Oslo, 03.02.2016

 

FHF-rundskriv 2/2016

Folkehøgskolens lederutdanning – Verdibasert endringsledelse 

Våren 2016 starter Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) opp studiet «Folkehøgskolens lederutdanning – Verdibasert endringsledelse». Dette studiet gir 30 studiepoeng på masternivå.

HSN tilbyr studiet i samarbeid med NLA. Dette tilbudet er et resultat av lengere tids arbeid fra Folkehøgskoleforbundet og Noregs Kristelege Folkehøgskolelag.

Gjennom innhold, arbeidsformer og vurdering vil det bli lagt vekt på å fremme folkehøgskolenes målsetting å fremme allmenndanning og folkeopplysning, styrke studentenes personlige og yrkesetiske kompetanse, og å stimulere dem til å bidra til utviklingen av en skole som søker å ta vare på studentenes, lærernes og samfunnets interesser, rettigheter og behov.

Studiet organiseres gjennom samlingsbaserte forelesninger, gruppearbeid, student-tilbakemeldinger på hverandres arbeid, praksis-øvelser, drøftende samtaler og veiledning individuelt og i gruppe. Studiet strekker seg over 3 semestre hvor første samling er 13. og 14. juni i Vestfold.

Prisen er 39 900,- fordelt på tre semestre pluss semesteravgift og eksamensavgift.

For mer informasjon, se denne lenken: http://1drv.ms/1SVuHTW

Det er HSN som står for opptak av søkere til studiet. Trykk på denne lenken for å søke på studiet: https://fsweb.no/evuweb/Kursoversikt.seam?inst=hbv

Vedlagt ligger informasjon og veiledning til hvordan man søker på studiet.

Påmeldingsfrist er 1. mars.

 

Med beste hilsen

Øyvind Brandt                 Knut Simble
leder                               generalsekretær

Kalender