FHF rundskriv 9-2016 Folder om utvalg for praktisk personale – gjenutsendelse

Det viser seg at mange av medlemmene blant praktisk personale ikke har mottatt folderen om utvalget for praktisk personale. Derfor sender vi nå folderen direkte til deg.

 

Til          
Medlemmer blant praktisk personale

Kopi til: Utvalget for praktisk personale

 

Vår ref.: 17/16/A 1.08
Oslo, 16.02.2016

 

 

FHF-rundskriv 9/2016


Folder om utvalg for praktisk personale – gjenutsendelse

I 2013 etablerte vi utvalg for praktisk personale. Utvalget har flere møter hvert år for å gi råd til styret i saker som angår det praktiske personalet på folkehøgskolene.

Utvalget fikk i fjor lagd en folder som presenterer utvalget og sier noe om hva det gjør. Samtidig oppfordres du til å ta kontakt med utvalget, dersom du har ideer eller innspill til saker og kurs eller annet.

Det viser seg at mange av medlemmene blant praktisk personale ikke har mottatt folderen (den må da ligge på skolen et sted?) Derfor sender vi nå folderen direkte til deg.

Du finner den også elektronisk på våre nettsider: http://folkehogskolene.net/sites/f/folkehogskolene.net/files/d5218812cd9cc9d5175def705aed4d26.pdf

Ha en fin dag.


Med beste hilsen
 

Forbundsstyret

Øyvind Brandt                            Knut Simble
leder                                          generalsekretær

 

Vedlegg: Folder Utvalg for praktisk personale

Kalender