FHF rundskriv 15-2017: Siste frist for påmelding til kurs i FOLKEHØGSKOLEUKA 2017

Vi har i år samlet en rekke kurs for de som er (og blir) nye ansatte og ansatte i frilynt folkehøgskole i uke 32 - fra mandag 7. til fredag 11. august (j.fr. FHF rundskriv 9/2017). Vi har forlenget påmeldingsfristen til 12. juni i håp om at flere finner veien til kursene eller eventuelt har glemt å melde seg på.

Til Folkehøgskolene (vær vennlig å videresende til:)
ATT: Rektor, ass. rektor/inspektør Lokallagsleder/alle ansatte

Kopi: Utvalgene

Vår ref.: 34/17/A 1.08 Oslo, 06.06.2017

FHF-rundskriv 15/2017

Siste frist for påmelding til kurs i FOLKEHØGSKOLEUKA 2017

Vi har i år samlet en rekke kurs for de som er (og blir) nye ansatte og ansatte i frilynt folkehøgskole i uke 32 – fra mandag 7. til fredag 11. august (j.fr. FHF rundskriv 9/2017).
Vi har forlenget påmeldingsfristen til 12. juni i håp om at flere finner veien til kursene eller eventuelt har glemt å melde seg på.

Kursene er av ulik lengde og varer fra to til fire dager (se det enkelte kurs). På den måten vil deltakere møte mange andre fra andre folkehøgskoler på ulike kurs, til felles morgensamlinger, enkelte felles foredrag, samt felles måltider og sosialt samvær.

Årets folkehøgskoleuke er lagt til Skiringssal folkehøyskole i Sandefjord. Seniorkurs for folkehøgskoleansatte 55+ arrangeres på Nestor seniorutvikling i Melsomvik.
Her følger en oversikt over kurs du kan melde deg på denne uka:

Kurs for nye lærere
Kurs for nye i praktisk personale
Kurs for nye skoleledere
Kurs for lærere i e-sport og spillutvikling
Kurs i Playback teater (Utgått)
Kurs for lærere i friluftsliv (Utgått)
Kurs i danningsdialog og filosofisk praksis (Utgått)
Kurs i psykisk helse og livsmestring
Idéverksted for skoleledere
Seniorkurs for folkehøgskoleansatte 55+

For fullstendig informasjon og påmelding: www.folkhøgskoleforbundet.no
Vi legger også ved oversikt/plakat for oppslag på personalrom/videresending på e-post til alle ansatte.

Med beste hilsen
Øyvind Brandt                     Knut Simble
leder                                      generalsekretær

Kalender