FHF rundskriv 9-2017: Velkommen til Folkehøgskoleuka 2017

Vi har samlet en rekke kurs for ansatte og nyansatte i frilynt folkehøgskole i uke 32 - fra mandag 7. til fredag 11. august.  Kursene er av ulik lengde og varer fra to til fire dager (se det enkelte kurs). På den måten vil du møte mange andre fra andre folkehøgskoler på ulike kurs, til felles morgensamlinger, enkelte felles foredrag, samt felles måltider og sosialt samvær.

 

Til          Folkehøgskolene (vær vennlig å videresende til:)
ATT:       Rektor, ass. rektor/inspektør
             Lokallagsleder/alle ansatte

Kopi:     Utvalgene

Vår ref.: 18/17/A 1.08
Oslo, 23.03.2017

 

FHF-rundskriv 9/2017  

 

Velkommen til FOLKEHØGSKOLEUKA 2017

Vi har samlet en rekke kurs for ansatte og nyansatte i frilynt folkehøgskole i uke 32 – fra mandag 7. til fredag 11. august.  Kursene er av ulik lengde og varer fra to til fire dager (se det enkelte kurs). På den måten vil du møte mange andre fra andre folkehøgskoler på ulike kurs, til felles morgensamlinger, enkelte felles foredrag, samt felles måltider og sosialt samvær.

Årets folkehøgskoleuke er lagt til Skiringssal folkehøyskole i Sandefjord.
Seniorkurs for folkehøgskoleansatte 55+ arrangeres på Nestor seniorutvikling i Melsomvik.

Her følger en oversikt over kurs du kan melde deg på denne uka:

Kurs for nye lærere

Kurs for nye i praktisk personale

Kurs for nye skoleledere

Kurs for lærere i e-sport og spillutvikling

Kurs i Playback teater

Kurs for lærere i friluftsliv

Kurs i danningsdialog og filosofisk praksis

Kurs i psykisk helse og livsmestring 

Idéverksted for skoleledere

Seniorkurs for folkehøgskoleansatte 55+

For fullstendig informasjon og påmelding: www.folkhøgskoleforbundet.no

Vi legger også ved oversikt/plakat for oppslag på personalrom/videresending på e-post til alle ansatte.

 

Med beste hilsen

Øyvind Brandt               Knut Simble
leder                           generalsekretær

Vedlegg: Oversikt/plakat over FOLKEHØGSKOLEUKA 2017

Kalender