FHF-rundskriv 11/2018: Tillitsvalgtkonferansen

NKF og Folkehøgskoleforbundet (FHF) og inviterer til sin årlige tillitsvalgtkonferanse på Sanner Hotell 18. – 20. september.

 

FHF-rundskriv 11/2018

Tillitsvalgtkonferansen 2018

NKF og Folkehøgskoleforbundet (FHF) og inviterer til sin årlige tillitsvalgtkonferanse på Sanner Hotell 18. – 20. september. Konferansen starter med lunsj kl. 12.30 den 18. september.
Det blir som vanlig forkurs for nye tillitsvalgte på forhånd; 17. – 18. september. Forkurset starter med rundstykker og kaffe/te kl. 15.30. den 17. september.
Folkehøgskoleforbundet dekker reise og opphold i forbindelse med tillitsvalgtkonferansen.

Fellestransport:
Det blir fellestransport fra Gardermoen, slik:
Til forkurset: Fra Gardermoen mandag 17. september kl. 14.30
Til hovedkonferansen: Fra Gardermoen tirsdag 18. september kl. 11.30.
NB: Møt 15 min. før avreise til Sanner ved Informasjonen rett overfor Peppes Pizza.
Retur fra Sanner torsdag 21.09. kl. 13.00.

Om programmet – så langt:
– Et av hovedtemaene i år blir Ny pensjonsordning for offentlig sektor
Sjeføkonom i UNIO, Erik Orskaug, vil gi en innføring i hva den nye pensjonsordningen innebærer for ansatte på folkehøgskoler.
– Et annet viktig tema blir årets hovedtariffoppgjør (Virke og KS). Partene i tariffoppgjøret på KS-området ble enige 30. april, mens forhandlingene knyttet til hovedtariffoppgjøret på HUK-området i Virke skal gjennomføres i begynnelsen av september.
– Om taushetsplikt for ansatte i folkehøgskolen v/ forbundenes advokat Bjørn Bråthen
– Det blir ellers tema knyttet til rollen som tillitsvalgt med spesielt fokus på Hva særpreger godt lokallagsarbeid?
Sett av dagene allerede nå! Påmeldingsfrist: 7. september 2018. Dette er årets viktigste begivenhet for deg som lokal tillitsvalgt. Husk at dersom det blir umulig for deg som lokallagsleder å delta kan lokallaget velge en annen representant fra lokallaget.

Mer informasjon, endelig program og påmeldingsskjema legges ut på forbundets hjemmeside www.folkehøgskoleforbundet.no etter sommeren.

Med beste hilsen
Øyvind Brandt                    Knut Simble
leder                                     generalsekretær

Kalender