FHF-rundskriv 12/2018: Bestilling av sangbok

Det er på tide å bestille sangbok for neste skoleår! Frist 6. juli.

FHF-rundskriv 12/2018

 

Bestilling av sangbok

Vi trenger å vite hvor mange sangbøker DIN skole trenger, og når dere ønsker dem levert (i hvilken uke).

Se bestillingsskjema på neste side.

 

For å være sikre på å få sangbøkene til skolestart, må vi ha bestillingen senest 6. juli.

 

 

 

Med beste hilsen

Øyvind Brandt                                                                 Knut Simble
leder                                                                                 generalsekretær

 

 

 

 

Bestilling av sangboka

(2018)

 

 

 

Til

 

Folkehøgskoleforbundet

 

 

E-post: fredrik@folkehogskole.no

 

eller pr post til

Folkehøgskoleforbundet
Postboks 420 Sentrum

0103 OSLO

 

 

 

Vi bestiller                 eks. av sangboka

 

Bøkene koster kr 515,- pr stk. eksklusiv frakt

 

Vi vil ha bøkene senest i uke ___________          

 

Fra skole:  __________________________

 

                                                                                     

Dato   /                       ___________________________                                                                                                                                                (Underskrift)

Kalender