FHF-rundskriv 15/2018:Invitasjon til kurs og workshop – Praksisbrua, forholdet mellom skolens verdigrunnlag, praksis og formål

Den 17. oktober inviterer vil til Workshop og erfaringsdeling på Scandic Kokstad, Bergen (rett ved Flesland flyplass). Her vil dere få del i erfaringer og resultater fra skoler som har jobbet med temaet i flere år, samt pilotskolene som deltok i prosjektet «Praksisbrua».

Invitasjon til kurs og workshop – Praksisbrua, forholdet mellom skolens verdigrunnlag, praksis og formål

17. oktober 2018 – Scandic Kokstad, Bergen

PRAKSISBRUA
Forholdet mellom skolens verdigrunnlag, praksis og formål

Ønsker dere å jobbe med sammenhengen mellom skolens verdigrunnlag, praksis og formål?

Den 17. oktober inviterer vil til Workshop og erfaringsdeling på Scandic Kokstad, Bergen (rett ved Flesland flyplass). Her vil dere få del i erfaringer og resultater fra skoler som har jobbet med temaet i flere år, samt pilotskolene som deltok i prosjektet «Praksisbrua».

Dere vil få innblikk i arbeid og erfaringer fra blant annet Åsane, AFR, Peder Morset og Nordhordland folkehøgskole.

Her vil det bli konkrete tips og metoder til bruk på egen arbeidsplass:
✓ Hvordan jobbe med skolen verdigrunnlag?
✓ Hvordan jobbe med skolens forståelse av allmenndanning og folkeopplysning? Kan vi også bruke noen andre ord enn dannelse – ord som er enklere å oversette direkte til praksis og skolehverdag.
✓ Hvordan kan praksis skape bro mellom skolens verdigrunnlag og formål?

Vi vil også legge til rette for gode drøftinger og workshops der deltakere kan sparre med hverandre.

Dere vil møte Ole Bergum (AFR), Bjørn Berntsen og Finn Birkeland (Åsane), Jan Inge Wiig Andersen (Nordhordland), Sindre Vinje (Folkehøgskoleforbundet), Arild Moen og Tove Børø (Peder Morset)

Pris: 1398 NOK (NB! Påmelding er bindende).

Påmeldingsfrist: 15. september

Påmeldingslenke: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=YuK0aOsTL06uEU3wDtlp3k5uoiOPsh1DhodUvma4zVRURE4wVUI5VlNLR0w4RVNSSUVBSEdaQjJESi4u

PRAKSISBRUA

17. oktober, BERGEN, Scandic Hotel Kokstad

• 1100 Velkommen

1115 Praksisbrua – forholdet mellom skolens verdigrunnlag, praksis og formål (v/Sindre Vinje). Resultater fra pilotprosjektet.
1215 Lunch
1315 Erfaringer fra pilotskoler
✓ Åsane FHS (V/Bjørn Berntsen og Finn Birkeland)
✓ Nordhordland (v/Jan Inge Wiig Andersen)
✓ AFR (v/Ola Bergum)
✓ Peder Morset (v/Arild Moen og Tove Børø)
1515 Litt mat og drikke i kroppen
1600 Workshop 1 «Del og stjel – hvordan gjør man det i skolehverdagen» _ Cafedialog mellom deltakere og pilotskoler.
1730 Workshop 2 «Har vi et felles formål – og kan vi uttrykke det likt»? Muligheter og utfordringer i forholdet mellom verdigrunnlag, praksis og formål.
1830 Workshop 3 Veien videre? Hva og hvordan burde folkehøgskolene jobbe for å tydeliggjøre skoleslagets verdigrunnlag, formål og praksis?
1930 Avslutning

Program med forbehold om endringer.

Ta kontakt med Sindre Vinje ved ev. spørsmål:
▪ sindre@folkehogskole.no
▪ Tlf. 90609979

Mvh
Sindre Vinje
Seniorrådgiver, Folkehøgskoleforbundet

Kalender