FHF-rundskriv 8/2018: Forhandlinger om særavtale for undervisningspersonalet

Organisasjonene har blitt enige om å utsette forhandlingene om ny særavtale for undervisningspersonale i skoler tilknyttet Virke.

FHF-rundskriv 8/2018

FHF-rundskriv 8/2018: Forhandlinger om særavtale for undervisningspersonalet

Organisasjonene har blitt enige om å utsette forhandlingene om ny særavtale for undervisningspersonale i skoler tilknyttet Virke. Forhandlingene skal gjennomføres i september måned. Vi har fått opplyst at KS også vil vente til forhandlingene i Virke er gjennomført før det forhandles om ny særavtale (2214). Særavtalene som gikk ut 31.12.17 gjelder fram til ny avtale er fremforhandlet.

Vedlagt følger protokoll fra forhandlingsmøte med Virke.

Med beste hilsen

Øyvind Brandt                                     Knut Simble

leder                                                      generalsekretær

Kalender