FHF-rundskriv 13/2020: Inspirasjon til forarbeidsdagene

Siden vi måtte avlyse Folkehøgskoleuka har styret i Folkehøgskoleforbundet funnet en alternativ måte å bidra med inspirasjon til det nye skoleåret. I begynnelsen av august vil vi sende ut ett eksemplar av Benedicte Hambros rykende ferske metodebok til alle frilynte folkehøgskoler. I den forbindelse kan dere også få Benedicte med dere til en inspirasjonsøkt i forarbeidsdagene.

FHF-rundskriv 13/2020

Inspirasjon til forarbeidsdagene

Siden vi måtte avlyse Folkehøgskoleuka har styret i Folkehøgskoleforbundet funnet en alternativ måte å bidra med inspirasjon til det nye skoleåret. I begynnelsen av august vil vi sende ut ett eksemplar av Benedicte Hambros rykende ferske metodebok til alle frilynte folkehøgskoler.

I den forbindelse kan dere også få Benedicte med dere til en inspirasjonsøkt i forarbeidsdagene. Hun vil ta utgangspunkt i boken, eller dere kan også få en smakebit på «Mellom Solskinn og Ruskevær – Livsmestring i frilynt folkehøgskole» – et opplegg som kommer til å ta form utover høsten. Benedicte blir med digitalt, smittefritt og tidseffektivt, og vil innlede og invitere til refleksjonsrunde lokalt.

Ta kontakt med Benedicte for forespørsel om tid, eller for å få vite mer om tilbudet: benedicte@folkehogskole.no

Kort om boken
«Å sende et menneske til månen» er delt inn i flere hovedkapitler, med en påfølgende praktisk del med opplegg, leker og spill. Den har blant annet med en gjennomgang av folkehøgskoleåret og ser på personalets rolle og hvordan skolen kan styrke personalets trivsel. Deretter tar den kort for seg prosjektet «Mellom solskinn og ruskevær», med forslag til opplegg som kan være med på å styrke elevenes psykiske helse og motvirke uhelse. Fortelling som pedagogisk metode, med en samling historier er blant annet også med.

Med beste hilsen
Live Hokstad                                        Angelina K. Christiansen
leder                                                      generalsekretær

Kalender