FHF-rundskriv 14/2020: Bestilling av sangbok

Det er på tide å bestille sangbok for neste skoleår!

FHF-rundskriv 14/2020

 

Bestilling av sangbok

Det er på tide å bestille sangbok for neste skoleår! Vi trenger å vite hvor mange sangbøker DIN skole trenger, og når dere ønsker dem levert (i hvilken uke).

Se bestillingsskjema på neste side.

 

For å være sikre på å få sangbøkene til skolestart, må vi ha bestillingen senest 20. juli.

 

 

 

Med beste hilsen

Live Hokstad                                                                    Angelina K. Christiansen
leder                                                                                   generalsekretær

 

 

 

 

Bestilling av sangboka

(2020)

Sendes til Folkehøgskoleforbundet enten på

e-post til: fredrik@folkehogskole.no

 

eller per post til:

 

Folkehøgskoleforbundet
Øvre Vollgate 13

0158 OSLO

 

Bestilling

 

Vi bestiller ___________ eks. av sangboka

 

Bøkene koster kr 520,- pr. stk. eksklusiv frakt

 

Vi vil ha bøkene tilsendt senest i uke: ___________

 

Fra skole: __________________________

 

                                                                                     

Dato: ___________                      ___________________________                                                   

(Underskrift)

 

Kalender