FHF-rundskriv 3/2020: Kurs for tilrettelagt Folkehøgskole

Vi i NKF og FHF tilbyr et kurs for ansatte som arbeider med tilrettelagt folkehøgskole.

Invitasjon til kurs om tilrettelagt folkehøgskole

Vi i NKF og FHF tilbyr et kurs for ansatte som arbeider med tilrettelagt folkehøgskole.

Kurset er åpent for alle som arbeider i folkehøgskolen, men målgruppen er først og fremst ansatte som arbeider på egne linjer tilknyttet tilrettelagt folkehøgskole, ansatte på skoler hvor store deler av undervisningen er tilrettelagt eller ansatte som har mange arbeidsoppgaver tilknyttet elever med særlige behov for tilrettelegging.

Kurset vil ha fokus på disse tema:

  • Psykisk helse og utviklingsforstyrrelser/utviklingshemming
  • Foreldrestemmen og foreldresamarbeid
  • Hvordan støtte og hjelpe myndige elever som trenger hjelp til å regulere f.eks matinntak, søvn og oppmøte
  • Erfaringsdeling

Vi starter onsdag 15. april klokken 10.00. Kurset slutter 15.30 torsdag 16. april.

I påmeldingsskjemaet vil du finne noen spørsmål knyttet til hvilken stilling og arbeidsoppgaver du har. Denne informasjonen vil vi bruke for å utvikle kurset best mulig for alle som deltar.

Kurset koster 3.800 kroner. Dette dekker kursinnhold, en overnatting og alle måltider. Påmeldingen er bindene fra 1. mars.

Ta gjerne kontakt med Benedicte Hambro på benedicte@folkehogskole.no om du har noen spørsmål!

Med beste hilsen

Angelina Christiansen                                                         Benedicte Hambro
generalsekretær                                                                    rådgiver for pedagogisk utvikling

 

Program: (med forbehold om endringer)

Onsdag 15.4:

10:00     Velkommen og presentasjon

10:30     Psykisk helse og utviklingsforstyrrelser ved Bodil Sjømælingen ved Regional                                                       kompetansetjeneste for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst

12:30     Lunsj

13:30     Psykisk helse og utviklingshemming ved Lotta Tholander, teamleder utredning- og                                          behandling, nevropsykolog Liv Barnett og vernepleier Liv-Unni Røraas ved Regionsenter for                        habiliteringstjenesten for barn og unge

15:00     Kaffe

15:30     Visning av og samtale om filmen «Vår datter Emilie» ved Kristoffer Carlin, regissør av filmen og far til Emilie

18:30     Middag

20:30     Sosialt uformelt samvær

Torsdag 16.4:

08:30     Morgensamling

09:00     Hvordan støtte og hjelpe myndige elever som trenger hjelp til å regulere f.eks matinntak, søvn og oppmøte. Foredrag ved Hedda Gjesti Tjäder i Statsped. Hun vil snakke om struktur i forhold til denne elevgruppen og konkrete samtaleverktøy slik som KAT-kassen, tegneseriesamtaler, sosiale historier og pluss/minus-skjema.

11:30     Foreldrestemmen ved Helle Myrvik, kurs og prosjektleder ved Modum Bads                                                      kompetansesenter OG mamma

12.30     Lunsj

13:15     Gruppesamtale og erfaringsdeling.

14:30     Inspirasjonsforedrag ved Ronnie Mag Larsen: forfatter, musiker, regissør og skribent. Ansatt  på Follo folkehøgskole, tidligere ansatt på Oslofjord folkehøgskole

15:15     Avslutning

Lenke til påmeldingsskjema: https://forms.gle/sUzWDcdSTPwgXyb57

 

Velkommen på kurs!

Kalender