FHF rundskriv 7/2020: Pause i årets lønnsoppgjør

På grunn av den alvorlige situasjonen koronaviruset har skapt, med sykdom og økonomisk usikkerhet, er lønnsoppgjøret for våre medlemmer utsatt til høsten.

FHF-rundskriv 7/2020

Pause i årets lønnsoppgjør

På grunn av den alvorlige situasjonen koronaviruset har skapt, med sykdom og økonomisk usikkerhet, er lønnsoppgjøret for våre medlemmer utsatt til høsten. Beslutningen ble tatt fredag 13. mars av riksmekler, i samråd med frontfaget Fellesforbundet og Norsk Industri, hovedorganisasjonene og staten seg. Frontfaget planlegger å gjenoppta forhandlingene mandag 3. august.

Frontfagene legger rammen for alle de andre oppgjørene, og derfor vil også vårt lønnsoppgjør utsettes til de har forhandlet ferdig. Alle parter er enige om at dette er en riktig vurdering, da vi må fokusere på den viktige oppgaven å hindre smittespredning og sykdom.

Tariffavtale for Virkeområdet Landsoverenskomst for utdanning og KS Hovedtariffavtale vil fortsatt gjelde inntil lønnsoppgjøret er gjennomført.

Med beste hilsen

Live Hokstad                                     Angelina Christiansen

Leder                                                 Generalsekretær

Kalender