FHF-rundskriv 24/2021: Endring av kontingent til 1,38 % og nye trekkrutiner

FHF-rundskriv 24/2021

Endring av kontingent til 1,38 % og nye trekkrutiner

På Folkehøgskoleforbundet sitt landsmøte i sommer ble medlemskontingenten vedtatt redusert til 1,38 % fra årsskiftet. Vi har som mål at ingen skal trekkes for mye i forbindelse med denne endringen, og skjerper derfor våre rutiner noe, og vi håper at dere vil hjelpe oss i den forbindelse.

Kontaktperson
Hvem kan vi kontakte på deres skole angående trekklister? Vi ber om navn, epost og mobilnummer til kontaktperson. Send til: fredrik@folkehogskole.no

Når vi får en innmelding fra ansatt ved deres skole sender vi epost med melding om at dere skal starte trekk. Når vi mottar en utmelding varsler vi på samme vis om at skolen må stoppe trekk. Vi ber om at dere bekrefter mottak av disse meldingene.

Trekklisten skal inneholde (kun) følgende informasjon:
• Perioden listen gjelder for, måned og år
• Skolens navn og organisasjonsnummer
• Fødsels- og personnummer
• For- og etternavn
• Trekkbeløp for hvert medlem
• Totalsum for trekklisten

Trekklister skal sendes oss månedlig, senest innen den 15. i måneden etter trekk.
Send til (som bare PDF eller JPG): fakturamottak@folkehogskole.no folkehogskoleforbundet@ebilag.com

Alternativt kan trekklister sendes via digipost (fyller alle GDPR-krav): folkehøgskoleforbundet#VEV7

Andre trekkmeldinger
Vi ber om at dere sender en melding til fredrik@folkehogskole.no dersom våre medlemmer:
• Slutter hos dere
• Har ulønnet permisjon
• Går av med pensjon, blir ufør e.l.

Med beste hilsen
Einar Opsvik                   Angelina K. Christiansen
leder                                 generalsekretær

Kalender