FHF-rundskriv 15/2023: Ny bok av Øyvind Brandt

FHF-rundskriv 15/2023: Ny bok av Øyvind Brandt

Uten fasit gir en innføring i hvordan man kan realisere folkehøgskolens personlige, faglige og demokratiske danningsideal. Boken er skrevet av «folkehøgskole-emeritus» Øyvind Brandt.

Boka er rik på eksempler fra hverdagen i folkehøgskolen. Forfatteren presenterer først det han mener utgjør kjernen i folkehøgskolepedagogikk. Så viser han til ulike metoder og dialogverktøy som læreren og skolen kan ta i bruk, hvor viktig det er med god internkommunikasjon på skolene og hvilke yrkesetiske dilemmaer personalet på en internatbasert skole kan oppleve. Bokas siste kapitler henvender seg også til lederne og argumenterer for hvordan man bør lede en folkehøgskole i tråd med dette særegne skoleslagets verdigrunnlag.

Målet med boka er å bidra til å gi nye lærere og andre ansatte i den norske folkehøgskolen en innføring i skoleslagets danningstradisjon og demokratiske og dialogbaserte virksomhet. Forfatteren ønsker å inspirere lærerne til å ta gode pedagogiske valg i møte med elever som er i en utviklende overgangsfase mellom ungdom og voksne.

Utgitt av Cappelen Damm Akademisk, 2023

Pris 459,- + 105,- frakt (for en bok) = 564,-

Boka er også fysisk til salgs på Folkehøgskolekontoret og under alle våre arrangement.

Her kan du lese intervjuet Øyvind Krabberød har gjort med forfatter Øyvind Brandt.

Kalender