Øyvind Brandt: Ny bok – folkehøgskolepedagogikk:

I snart fire år har Øyvind Brandt, tidligere leder i Folkehøgskoleforbundet (FHF), jobbet med en omfattende bok om folkehøgskolepedagogikk. Den ble sluppet under landsmøtet i FHF i Sogndal.

Det er ikke hverdagskost at det skrives en ganske så praktisk bok i folkehøgskolepedagogikk, det finnes knapt. Vi møtte båtglade Brandt (64) for en prat på ferga over Oslofjorden.

– Dette er ment som en bredt anlagt og samlende grunnbok i folkehøgskolepedagogikk, og er nok primært skrevet for nye lærere, men jeg tror den kan være nyttig og treffe hele personalet. Jeg tenker videre også på ledere og styrerepresentanter – jeg tror også disse vil kunne ha god nytte av boka, sier forfatteren.

Øyvind Brandt brukte god tid på research og for å lese seg opp på temaet, og har deretter brukt bortimot to år på skriveprosessen. Han øser av sin lange erfaring med hele 30 år fra skoleslaget – som elev, lærer, elleve år som leder av Informasjonskontoret for folkehøgskolen, han har vært rektor og ledet til slutt FHF i åtte år før han gikk av med pensjon i 2019.

– Jeg synes det har vært et hull – og har savnet en samlende og aktuell bok i folkehøgskolepedagogikk. Vi har mye rundt det historiske bakteppet, det er glimrende, men det har manglet nyere aktuell pedagogisk tenkning i folkehøgskolen. Jeg utdannet meg som lærer for å arbeide i folkehøgskolen, men det var lite å holde seg til ad pedagogikk. Jeg prøver i boka å sammenfatte og bruke egne erfaringer. Jeg har kalt boka Uten fasit, for det kan jo være et paradoks med en lærebok i pedagogikk i en skole som er så fri.

Da vi møtte forfatteren var arbeidet med ferdiggjøring av boka på oppløpssiden. Det er Cappelen Damm som gir ut boka, og det er mye som skal sjekkes og gjennomgås før den slippes ut for trykk. Målet er å rekke utgivelse til landsmøtet i slutten av mai. (noe de klarte)

    – Er dette en bok for frilynt folkehøgskole, eller for hele landskapet?

– Jeg tenkte først på frilynt folkehøgskole, men landet mer og mer på en generell folkehøgskoletenkning. Jeg er opptatt av at noen verdier ikke kan rangeres foran andre i pedagogikken.

Øyvind Brandt er opptatt av refleksjon og dybdeboring. – Det er viktig at vi er folkehøgskole og ikke alt mulig annet. Uten refleksjon over det vi driver med så blir det tynt. Det er også viktig når vi skal markere oss mot politiker og samfunn. Vi må ha substans og ikke falle i grøfta og bli en reserve-videregående skole. Folkehøgskole er en fest, men vi må ha med meningen.

– Er dette en bok for akademia også?

– Det er aktuelt å ta den i på PPU-studiet og rektorskolen. Men dette er en normativ bok – som vil noe. Det er ikke akademisk forskning. I den grad skole, politikere, akademia får noe ut av boka – så er jo det flott.

– Hva er det viktigste du har på hjertet i boka di?

– For det første er mitt pedagogiske credo dialogen, som for meg er den virkelige folkehøgskolen. Og for det andre at vi samtidig ikke har noen fasit, det gjelder også som lærer. En får ikke servert et pensum som skal gjennomgås. Vi står i det åpne uten ryggdekning, avslutter forfatteren.

Vi gratulerer!

Tekst og foto: Øyvind Krabberød

——————–

Uten fasit – en bok om folkehøskolepedagogisk tenkning

Av Øyvind Brandt

Cappelen Damm – akademisk

Sider: 284

Pris: kr 459,-

Ebok: kr 329,-