FHF-rundskriv 4/2024: Årlig evaluering av lokal arbeidstidsavtale – invitasjon til nettmøte

FHF-rundskriv 4/2024: Årlig evaluering av lokal arbeidstidsavtale – invitasjon til nettmøte

Den nye Særavtale for undervisningspersonale i folkehøgskolen innførte et nytt obligatorisk trinn i prosessen med revidering av lokal arbeidstidsavtale. I punkt 4.1 Prosess står det:

De lokale parter skal evaluere avtalen årlig, og senest innen 1. mars.

Noen av dere har kanskje allerede evaluert, andre skal ta fatt på dette arbeidet nå. NKF og FHF tilbyr et nettmøte for tillitsvalgte torsdag 8. februar kl. 14.00 – 15.00, der vi kan dele erfaringer etter det første året med ny særavtale.

Registrer din påmelding her innen 7. februar 2024 dersom du ønsker å delta.

Med beste helsing

Einar Opsvik                                                                    Angelina K. Christiansen
leiar                                                                                   generalsekretær

Kalender