FHF-rundskriv 9/2024: Selvevaluering

FHF-rundskriv 9/2024: Selvevaluering

Det nærmer seg dato for innsending av selvevalueringsrapporten. Gjennom selvevaluering skal skolene etablere rutiner for kritisk å vurdere egen virksomhet, identifisere områder for forbedring, sette inn ressurser for å oppnå forbedringer, og vurdere de resultatene man oppnår.

Vi har oppdatert vår ressursside om selvevaluering. Siden tar utgangspunkt i de generelle tilbakemeldingene vi har samarbeidet med Noregs Kristelege Folkehøgskolelag om å gi ut tidligere, og inneholder både formelle rammer, kommentarer på problemstillinger vi mener gjelder for mange skoler og tips til hvordan dere kan utforme gode prosesser tilpasset akkurat deres skole et spesifikt år.

Dere finner den under Pedagogisk utvikling og menyen som naturlig nok heter «Selvevaluering» her:

Dersom det er noen som vil ha innspill til arbeid med utforming av selve rapporten nå i innspurten, er vi gjerne behjelpelig med det. Ta kontakt for å avtale en samtale, eller send oss rapportutkastet hvis dere ønsker en gjennomlesing. Send til:  angelina@folkehogskole.no.

Med beste hilsen

Einar Opsvik                                                              Angelina K. Christiansen
leder                                                                            generalsekretær

Kalender