Webinar om ærlig markedsføring

Hvordan kan skolene kommunisere sine klimatiltak, men samtidig unngå grønnvasking?

Arrangementsdetaljer:

Fra:
Til:
Sted:
Zoom

Øyvind Krabberød innleder og åpner deretter opp for samtale om temaet.

Zoom-lenke: https://us02web.zoom.us/j/9951481978

Kalender