Det har aldri vært flere elever på norske folkehøgskoler

Det har aldri vært flere elever på norske folkehøgskoler

Flere elever enn noen gang

Det har aldri vært flere elever som begynte på folkehøgskole enn i år. Dette viser tall pr 1. august. Samlet sett har det vært en økning på 3,4 prosent i antall elever på norske folkehøgskoler. På de frilynte folkehøgskolene har økningen vært på 4 prosent.

Økningen har vært størst i Trøndelag (11,9 prosent), Sør- og Sørvestlandet (8,2 prosent) og Nord-Norge (7,5 prosent).

Kalender