Flere elever enn noen gang

Det har aldri vært flere elever som begynte på folkehøgskole enn i år. Dette viser tall pr 1. august. Samlet sett har det vært en økning på 3,4 prosent i antall elever på norske folkehøgskoler. På de frilynte folkehøgskolene har økningen vært på 4 prosent.

Økningen har vært størst i Trøndelag (11,9 prosent), Sør- og Sørvestlandet (8,2 prosent) og Nord-Norge (7,5 prosent).

Kalender