Fortsatt gode elevtall

Vi har nå fått inn de første elevtallene for neste skoleår. Det er akkurat like mange som har takket ja til en plass på en IF-skole som i fjor - og i fjor var det en framgang på 7 prosent fra året før. Det er dog store variasjoner fra skole til skole og fra landsdel til landsdel.

Om man ser på de samlede tallene for alle folkehøgskoler så er det klart at Nord-Norge har blitt et populært sted å dra på folkehøgskole. Det er en 12 prosent økning i antall elever som har takket ja til en plass på en folkehøgskole i ett av de tre nordligste fylkene. Dette følger en positiv utvikling hvert eneste år siden 2015 og landsdelen har hatt en økning på 34% i løpet av de siste tre årene.

Sør- og Sørvestlandet har hatt en kraftig tilbakegang i antall elever siden i fjor, men det skal sies at dette var et svært godt år for landsdelen. Det har vært en mindre tilbakegang i Trøndelag, mens Østlandet og Vestlandet har en økning i antall elever.

Kalender