Kortkursgruppe nedsatt

Informasjonskontorene vil satse mer på informasjon om kortkursene i tiden framover. Vi opplever at mange kjenner dårlig til dette viktige tilbudet og vi ser også at kortkursene er under et stadig press fra myndighetene.


Vi kommer derfor til å jobbe med å tydeliggjøre hva kortkursene er og hva de bidrar med i samfunnet. I tillegg jobber vi med å lage et eget nettsted for kortkursene.

Det er nedsatt en arbeidsgruppe til å jobbe med dette. Den er satt sammen av representanter fra Vefsn folkehøgskole, Jeløy folkehøgskole, Nestor og Nordnorsk Pensjonistskole i tillegg til ansatte ved IF, IKF og Folkehøgskolerådet.

Kalender