Prisgruppe nedsatt

Det er nedsatt en gruppe som skal se nærmere på hvordan priser framstilles på folkehogskole.no. Gruppen skal både se på hvordan det kan sikres at prisinformasjonen er sammenlignbar fra skole til skole og linje til linje, og på hvordan prisinformasjonen kan framstilles på mest mulig pedagogisk måte for målgruppen.

Gruppen består av et medlem fra styret til IKF, Svein Harsten, et medlem av styret til IF, Astrid Moen, i tillegg til de fire medlemmene av webgruppen.

Frilynte skoler som har innspill til gruppen oppfordres til å ta kontakt med enten Astrid Moen, som er assisterende rektor ved Sund folkehøgskole, eller leder av webgruppen, Astrid Fuhr.

Gruppen har som mål å få på plass eventuelle endringer før starten av november.

Kalender