Song som danningsarena

Publisert/Oppdatert

Motstanden er til å ta og føle på når vi på min skule set i gang eit song- og korprosjekt over fire dagar ei regntung novemberveke. Aktive friluftlivselevar argumenterer med at «Vi kom ikkje hit for å synge i kor». Det kan stemme at dette ikkje er det som står øvst på skulen sine web-sider, men lange tradisjonar og mange gode erfaringar driv dette arbeidet vidare framover. For dei som er opptatt av friluftsliv er dette ein ny måte å bruke kroppen på.

Lokallaget er viktig

Publisert

Folkehøgskoleforbundet er både en fag- og en idéorganisasjon. Som fagorganisasjon arbeider vi sentralt for gode lønns- og arbeidsvilkår for alle ansatte i folkehøgskole, og fremmer krav ovenfor myndighetene på skoleslagets vegne gjennom fast plass i ledelsen av Folkehøgskolerådet.

EPSI: Fornøyde elever til tross for korona

Publisert/Oppdatert

Rett før jul fikk vi resultatene av årets EPSI-undersøkelse og den viser at også fjorårets elever var svært godt fornøyde med sitt år på folkehøgskole.

Favoritter fra Norsk Sangbok

Publisert/Oppdatert

Norsk Sangbok har kommet i ny, revidert utgave. Her er det mange godbiter å velge mellom. Sangfolk i folkehøgskolen har plukket ut noen av sine favoritter.

Min intensjon er å stille spørsmål heller enn å konkludere

Publisert/Oppdatert

Kristin Smith svarer Jon Krognes: Vi reiser ikke landet rundt for å møtes, om vi bare skal være enige. Vi møtes gjerne fordi vi ønsker å bli klokere, for å bli opplyst eller med et ønske om endring.

Folkehøgskoler villeder søkere om pris

Publisert/Oppdatert

I disse dager studerer unge mennesker og kanskje deres foreldre folkehogskole.no nøye. Det er 86 skoler og 880 linjer å velge mellom. Noen og enhver kan bli overveldet av mindre. Og hvis de setter seg ned og studerer hva det faktisk koster å gå på folkehøgskole, blir forvirringen enda større.  

Til minne om Tor Grønvik

Publisert/Oppdatert

Det var trist å høre at Tor Grønvik døde så altfor tidlig. Da Tor for tre år siden gikk av med pensjon fra stillingen som daglig leder i både IKF og NKF så var det til en lang liste av prosjekter og interesser som han nå kunne få mer tid til. Tor var en mann som ikke kun skulle nyte sitt otium, han skulle bruke det til alle de tingene han var så glad i. Det er leit at den tiden ble så kort.

Minneord om Tor Grønvik

Publisert/Oppdatert

Det var et sjokk da beskjeden kom om at Tor Grønvik brått gikk bort natt til 1. nyttårsdag. Han hadde over 20 års fartstid som daglig leder for IKF og NKF. Begravelsen ble holdt i Hurdal kirke 11. januar. Tidligere leder i Folkehøgskoleforbundet, Arild Mikkelsen, skriver her et minneord fra Grundtvigselskapet.

Hvor frisinnet er de frilynte?

Publisert/Oppdatert

Frilynt folkehøyskole, sier vi, og mener tilsynelatende noe helt presist, nemlig medlemsskolene i Informasjonskontoret for folkehøgskolen. Men hva kommer først, høna eller egget: Er det slik, som litt ondskapsfullt ble sagt om et herværende, nyvalgt regjeringsparti, at sosialdemokrati - det er den politikk Arbeiderpartiet til enhver tid fører? Eller, som Gro sa, at det er typisk norsk å være god. Må det ikke være noe mer vesentlig enn forankringen i en midlertidig organisasjonsstruktur som utgjør vårt skoleslags vesen?

Ny leiar i rektorlaget

Publisert/Oppdatert

Rektorlaget sitt årsmøte vart gjennomført under Lederforum på Hasle Linie Hotel i Oslo i november 2021. Ketil Foss frå Pasvik folkehøgskule, vart valt som ny leiar.

Kalender