kalender Arkiv

Lederforum inkludert årsmøte i IF

| | Sted: MEET Ullevål

Kurs for vaktmestre/driftsansvarlige i folkehøgskolen

| | Sted: Folkehøgskolekontoret, Øvre Vollgate 13, 0158 Oslo

Førstehjelp ved selvmordsfare

| | Sted: Toneheim Folkehøgskole

Trøndermøtet 2019 – Drøftingsdager distrikt 2

| | Sted: Namdals folkehøgskole, Grong

Nordnorsk folkehøgskolemøte

| | Sted: Pasvik folkehøgskole

Tillitsvalgtkonferansen 2019

| | Sted: Sanner Hotell, Granavollen 5, Gran

Kurs for nye tillitsvalgte 2019

| | Sted: Sanner Hotell, Granavollen 5, Gran

Informasjonskonferansen 2019

| | Sted: Thon Hotell, Lillestrøm