Fellesskolering ny særavtale

De lokale parter – rektorer og tillitsvalgte i folkehøgskolene – inviteres til fellesopplæring i den nye særavtalen.

Formålet vil være å sikre en grundig gjennomgang av særavtalens bestemmelser slik at dere kan gjennomføre gode lokale prosesser når de lokale arbeidstidsavtalene skal evalueres og forhandles. Det legges opp til dialog, aktiv deltakelse og gruppearbeid.

Tid: 20. - 21. mars kl. 10.00–17.00

Arrangementsdetaljer:

Fra:
Til:
Sted:
Radison Blu Airport Hotel, Gardermoen
Kalender