Kurs for nye tillitsvalgte i FHF

Kurs for nye tillitsvalgte starter 17. september, dagen før hovedkonferansen, som alle tillitsvalgte deltar på. For innkalling og program for både kurs for nye tillitsvalgte og hovedkonferansen for tillitsvalgte, se vedlagte innkalling og program.

Arrangementsdetaljer:

Fra:
Til:
Sted:
Sanner Hotell, Granavollen 5, Gran
Kalender