Tillitsvalgtkonferansen

Folkehøgskoleforbundet og Noregs Kristelege Folkehøgskolelag inviterer til tillitsvalgtkonferanse på Sanner Hotell, Gran på Hadeland, tirsdag 21. september – torsdag 23. september. Vi starter og avslutter med lunsj. Kurs for nye tillitsvalgte arrangeres i forkant av konferansen, mandag 20. – tirsdag 21. september. Forkurset starter kl. 15.30 og avsluttes til lunsj på tirsdag, når hovedkurset starter, se egen kalenderpost.

Arrangementsdetaljer:

Fra:
Til:
Sted:
Sanner Hotell, Gran på Hadeland
Kalender