Tillitsvalgtkonferansen 2018

Konferanse for tillitsvalgte i FHF, sammen med NKF. Forkurs for nye tillitsvalgte 17.-18. september (dagen før). Program kommer.

Arrangementsdetaljer:

Fra:
Til:
Sted:
Sanner Hotell, Granavollen, Gran, Hadeland
Kalender