Brudd i Virke-forhandlingene

Unio-forbundene, som folkehøgskolene er tilknyttet gjennom Utdanningsforbundet, brøt forhandlingene med Virke for medlemmene innen helse-, utdanning- og kultursektoren kl. 01.05 natt til fredag. Forbundene i Akademikerne og Lederne brøt samtidig.
 

Partene klarte ikke å bli enige om pensjon

Bruddet er i hovedsak begrunnet i at Virke ønsket styringsrett på endringer til hybrid-pensjon i blant annet spesialisthelsetjenesten, skoler og høyskoler. Dette kunne ikke forbundene i Unio slutte seg til.

I tillegg var det flere utestående spørsmål som tidligere i år er løst i korresponderende tariffområder.

Spørsmål kan rettes til Knut Simble knut.simble@folkehogskole.no 

Kalender