Dagskurs for internatledere i frilynt folkehøgskole 4. april i Oslo

Folkehøgskoleforbundet arrangerer dagskurs for internatledere eller de som har internatlederfunksjon i folkehøgskolen. Kurset vil i hovedsak være samtalebasert med korte innledninger til hvert tema. Kurset blir arrangert i Folkehøgskolekontorets lokaler i Øvre Vollgate 13 i Oslo. tirsdag 4. april fra kl. 09:00 til kl. 16:00.

Program

09:00   Velkommen v/forbundsleder Øyvind Brandt
           Kort om folkehøgskolens idé og organisering v/Øyvind Brandt

09:20   Innledende foredrag:

           Hva er innholdet i internatlederstillingene? v/Knut Simble
           Drøfting av internatlederstillingenes varierende innhold og hva
           som går igjen som utfordringer. 

           A: Turnusplanlegging og -verktøy v/NN     eller       

           B: Elever som sliter v/Sindre Vinje

12:00   Lunsj på Café Christiania

 

13:00   Elevene og vi.. v/Sindre Vinje
           Internatleders rolle i elevsamfunnet, muligheter og utfordringer
           og eksempler på løsninger.

           Arbeidsavtaler, det nye lønnssystemet, innplassering mv.
           v/Knut Simble

           Del og stjel. Tema/ideer/tips som er meldt inn
           presenteres kort for drøftinger:

                Hvordan få opp fremmøteprosent til morgensamling»
                og andre tema etter innspill

16:00   Avslutning v/Øyvind Brandt

Kursavgift kr 1225,- inkluder lunsj. Kurset gjennomføres med minimum 15 betalende deltakere.

Ved evt. behov for overnatting fra 3. – 4. april kan vi bestille rom på Best Western Karl Johan Hotell på Folkehøgskoleforbundets avtale. Det koster kr. 1145.- for enkeltrom.

 

Påmelding til knut.simble@folkehogskole.no innen 15. mars.

Kalender