Dagskurs for kjøkkenledere i frilynt folkehøgskole 27.april

Folkehøgskoleforbundet inviterer til kurs for kjøkkenledere/kjøkkensjefer på frilynte folkehøgskoler. Kurset vil være samtalebasert med korte innledninger til hvert tema. Kurset blir arrangert i lokalene til Folkehøgskoleforbundet i Øvre Vollgate 13, Oslo, 27. april fra kl. 09:00 til kl. 16:00.

Program

09:00  Velkommen v/forbundsleder Øyvind Brandt

09:15  Mat ska døm ha!
           v/informasjonsrådgiver/redaktør Øyvind Krabberød, IF

10:15  Fra TORO til kortreist bærekraftig mat
           v/kjøkkensjef Agnete Oesterich, Harstad Folkehøgskole

11:15  Samarbeid mellom kjøkken og ledelse
           v/kjøkkensjef Edvard Stordahl, Lofoten Folkehøgskole

12:00  Lunsj

13:00  Kompetanseutvikling hos kjøkkenpersonalet
           v/(navn kommer)

14:00  Kosthold for elever med særlige behov og hvordan
           samarbeider vi til beste for eleven
          
v/sosiallærer Hanne Janshaug, Skiringssal Folkehøgskole

15:00  Kjøkkenet er ikke det første sted en skal spare
           v/rektor Live Hokstad, Toten Folkehøgskole

16:00  Avslutning v/Øyvind Brandt

Kursavgift kr 1225,- inkluder lunsj. Kurset gjennomføres med minimum 15 betalende deltakere.

Ved behov for overnatting fra 26. – 27. april kan vi bestille rom på Best Western Karl Johan Hotell på Folkehøgskoleforbundets avtale. Det koster kr. 1145.- for enkeltrom.

Påmelding til knut.simble@folkehogskole.no innen 15.april.

Kalender