Dette fant jeg ut! bærekraftprosjektet presentert for nordiske folkehøgskoler

Folkehøgskoleforbundet presenterte pilotprosjektet Bærekraftig folkehøgskole for en bærekraftig verden på den nordiske folkehøgskolekonferansen (vårkonferansen) på Nordiska Folkhögskolan i Kungälv. Pedagogisk rådgivere Sindre Vinje (Folkehøgskoleforbundet) og Marie Wiland (NKF) gjorde status på prosjektets aksjonslæring og aksjonsforkningsdel.   

Årets vårkonferanse samlet 50 deltaker fra nordiske folkehøgskoler. Tittel på konferansen er Folkehøgskolen i samtiden – for framtiden. Fokus er på det spesielle ved folkehøgskolenes pedagogikk i forhold til myndiggjøring og demokratisk danning. Konferansen hadde også flere parallelle workshops, hvor Norge bidro med Folkehøgskolen  og bærekraftig framtid samt Medborgerkonferanser i folkehøgskolen. 

Kalender