Etiske utfordringer i folkehøgskolenes globale engasjement – seminar

På årets Internasjonalt seminar (1.-2. desember 2016 i Oslo) vil vi sette fokus på etiske utfordringer i folkehøgskolenes globale engasjement. Her retter vi søkelys både på studiereisene og andre aktiviteter i Norge og internasjonalt. IU legger opp til et deltakende seminar hvor vi får faglig påfyll og inspirasjon, samt mulighet til å dele erfaringer og ideer.

Seminaret retter seg til ansatte som er opptatt av globale utviklings- og miljøspørsmål.

 

Vi får blant annet høre Peter Ringstad, rådgiver i Tax Justice Norway. Knut Hjelleset, rådgiver i RORG-sekretariatet, leder prosessen hvor deltakere får utveksle erfaringer og tanker omkring praksis i folkehøgskolen i dag. På fredagen inviterer vi til en samtale hvor vi spør paneldeltakerne hvilke midler som er best når målet er utdanning som gir bærekraftig utvikling og globale medborgere.
I løpet av seminaret har vi som mål å utarbeide noen «fjellvettregler» for globalt engasjement som vi ønsker å spre i folkehøgskolen for å bidra til økt refleksjon, debatt og bevissthet omkring hvilke valg vi ansatte i folkehøgskolen tar når vi engasjerer oss og elevene.
Påmelding innen 15. november: https://goo.gl/forms/ulx8k9E9c3La8dH22
Ta gjerne kontakt med Brita Phuthi, internasjonal sekretær i Folkehøgskolerådet, for spørsmål: brita@folkehogskole.no, tlf: 22 47 43 18.

Kalender