Folkehøgskole har godt omdømme, men..

I en undersøkelse foretatt av EPSI Rating Norge skårer folkehøgskole høyest på såkalt kundetilfredshet i kategorien høyere utdanning med 77,2 poeng av 100 mulige. Poeng over 75 anses som høy/veldig høy skår.

Undersøkelsen sier også en hel del annet, bl.a. om opplevd service, verdi for pengene, posisjon i samfunnet i alminnelighet og lojalitet. Folkehøgskole kommer i det store og hele meget godt ut av undersøkelsen. På en del punkter ser det ut til å være systematisk forskjell på opplevelsen av frilynte og kristelige folkehøgskoler. Undersøkelsen vil bli presentert for rektorene på rektormøtet i Trondheim i uke 2.

Kalender