Folkehøgskolen forandrer livet

Ny dansk undersøkelse bekrefter en norsk undersøkelse fra 2010. Begge konkluderer med at et år på folkehøgskole ofte blir et vendepunkt i livet, fordi man finner mot og mening i et fellesskap fritt for moraliserende prestasjonskrav. Dette mener universitetslektor Karen Wistoft ved Aarhus Universitet.

Wistoft sier at folkehøgskolepedagogikk er bygd opp omkring helt andre forventninger og livsoppfattelser enn det rasjonelle, materialistiske og bekymringsfulle som preger vårt samfunn i dag. Det mest fundamentale i folkehøgskolen er fortsatt at man ikke er moraliserende eller formynderisk, og at man ikke viser hvilken veg det er mest riktig å gå.

 

Man motiverer elevene elevene til å treffe valg som er riktige for dem. De blir ikke målt og veiet eller skal prestere for andres skyld. Den form for fellesskap man finner på folkehøgskolen kunne med fordel inspirere andre utdannelsesinstitusjoner, fortsetter hun. Hele denne bølgen med effektivitet og jo raskere gjennom utdannelsene jo bedre produserer automatisk individer som vil gå ned, da det ikke er rom for å kjenne etter. HVis man bygger på fellesskapet som grunnleggende pedagogisk idé og utvikler fellesskapsbårne metoder skaper man ansvarsbeviste og mentalt sunne individer, hevder Wistoft

 

Wistoft, som er universitetslektor i sunnhetspedagogisk refleksjonsteori ved institutt for utdannelse og pedagogikk ved Aarhus Universitet i Danmark, har gjennomført en større anlagt spøreeundersøkelse blant alle danske folkehøgskoler og intervjuer med elever og lærere ved seks av disse.

 

Kilde: Asterisk mars 2013. Les mer på: http://edu.au.dk/fileadmin/edu/Asterisk/65/Asterisk_65_s16.pdf

Kalender