Folkehøgskolen, samfunnsaktør eller opplevelsessenter?

Mandag 11. februar inviteres du til seminaret "Dannelse, globalt medborgerskap og folkehøgskolen" på Caféteateret i Oslo. Kristin Halvorsen og Shoaib Sultan kommer også. Seminaret er lagt opp i to deler.
Internasjonalt Utvalg for folkehøgskolen (IU) inviterer ansatte i folkehøgskolen til et deltakende seminar om «Dannelse, global medborger og folkehøgskolen» mandag 11. februar 2013 kl. 10:00-19:00 på Cafeteateret i Oslo. Seminaret er en viktig del av IUs fagfelleprosess med RORG-samarbeidet, og skal gi innspill og danne grunnlag for IUs videre arbeid i folkehøgskolebevegelsen.

Arrangement i 2 deler

Arrangementet er delt opp i to deler.  Del 1 er fra kl. 10:00-16:00 og del 2 fra kl. 17:30-19:00. Del 1 er for folkehøgskoleansatte hvor vi tar opp ulike problemstillinger om dannelse i folkehøgskolen og globalt medborgerskap, og hvilken rolle folkehøgskolen har i samfunnet i dag – opplevelsessenter eller samfunnsaktør?

 

Kristin Halvorsen og Shoaib Sultan kommer

Del 2 vil være åpen for alle, og vi vil invitere kjente tenkere til en samtale/debatt om dannelse og globalt medborgerskap. Vi har fått bekreftet at Kristin Halvorsen og Shoaib Sultan kommer til debatten. Vi håper at alle som melder seg på del 1 også blir med på del 2. 

 

Vi tar utgangspunkt i IUs mål og visjon:

 

  • Internasjonalt Utvalgs (IU) visjon er at folkehøgskolene skal bidra til dannelse av bevisste og aktive globale medborgere. En global medborger er en borger som gjennom kunnskap og holdninger er seg bevisst det globale fellesskapet, og handler ut fra forståelse for gjensidig avhengighet i verden, likestilling mellom mennesker og delt ansvar for å løse globale utfordringer.
  • IU skal gjennom informasjons- og opplysningsarbeid om globale utviklingsspørsmål bidra til at folkehøgskolens elever, ansatte og eiere blir bevisst utfordringer ved den globale utviklingen og engasjerer seg for en bærekraftig og mer rettferdig verden gjennom positive og glupe handlingsalternativer.
  • IU skal gjennom dialog og nettverk la seg inspirere og utfordres av lokale og globale endringsaktører.

 

Vi setter pris på om vi kan få tilbakemelding innen 25. januar 2013 om hvem som er interessert i å delta på seminaret. Vi undersøker muligheten for reisestøtte, men vi kan ikke love noe nå.

 

Påmelding

Påmelding skjer til Brita Phuthi på e-post brita@folkehogskole.no

 

Vel møtt!

 

Brita Phuthi

Internasjonal sekretær

Kalender