Forhandlingsløsning på HSH-HUK-området

HSH-HUK forhandlingene kom i havn tirsdag kveld. Resultatet ble i samsvar med områder i offentlig sektor.For Overenskomst for utdanning ble resultatet følgende:Økonomi:Det gis et tillegg på 3,1% minimum kr. 9.000 til ansatte i stillinger som omfattes av sentral lønndannelse med virkning fra 1. mai 2009.Minstelønnsatsene i overenskomstene justeres i tråd med resultatet i KS området inkl det generelle tillegget fra samme dato.Ansatte i stillinger uten særskilt krav til utdanning med minimum 20 års ansiennitet skal ikke lønnes lavere enn kr. 300.000.-Lokalt tillegg fra forhandlingene i 2008 skal komme i tillegg til ny sentral minstelønn, og gjelder fra 1.5.2009 og ut tariffperioden.PensjonPartene viser til Riksmeglingsmannens møtebok fra offentlig sektor, og forutsetter at tilpasninger for virksomheter på HUK-området vil skje på tilsvarende måte.Svarfrist for partene er 25. juni. 

Kalender