Hva mener du? Skolepolitikk, lønnspolitikk og distriktsnivå til høring

Styret i Folkehøgskoleforbundet arbeider med hvordan vi i framtiden skal få nivået mellom lokallag og nasjonalt nivå til å fungere, hva vi står for i skolepolitisk utfordringer i folkehøgskolen og hvilken lønnspolitisk plattform forbundet skal ha. Vi ønsker medlemmenes meninger i disse sakene og oversender herved tre dokumenter til høring i lokallag, distriktslag og utvalgene.

Vi oppfordrer til at det kalles inn til lokallagsmøte og distriktlagsmøte så fort som mulig og innen utgangen av mars hvor disse tre sakene er inkludert i agendaen.  

 

Høringsfrist er satt til 1. april

Høringssvarene sendes Folkehøgskoleforbundet sentralt på ob@folkehogskole.no

 

Etter at høringssvarene er kommet inn, vil styret ferdigbehandle sakene og informere om resultatet og evt. videre saksgang.

 

Med beste hilsen

Øyvind Brandt               Knut Simble
leder                            generalsekretær

Kalender