Hvor er din skole om 20 år? Bli med på veivalgskonferansen i Bergen 16 .og 17. oktober

Folkehøgskoleforbundet sammen med NKF inviterer til Veivalgkonferansen 2014. Her vil deltakerne få et innblikk i de erfaringer som Åsane-, Nordhordland- og Sørlandet folkehøgskole har gjort, samt praktisk øving og teori i de metodiske grep som skolene brukte i samarbeid med Jan H. Heitmann. Ta dette med hjem til egen skole.

Hvor ønsker du at din skole skal være om to eller 20 år? Hvilke utfordringer og muligheter har dere? Hvordan skal dere komme dit dere ønsker? Når, hvordan og hvorfor skal det gjøres? Hvilke veivalg skal man ta? Dette er spørsmål alle skoler gjør seg og som de som deltar kan arbeide med under og etter konferansen.

 

Francois Elsafadi (www.marco.no) – av mange ansett som en av Norges beste foredragsholdere vil dessuten bidra med hvordan man sammen jobber for å realisere mål – hvordan man får ut potensialet i organisasjonen.

For fullstendig invitasjon og program, se vedlegg: 

Kalender