Kurs for erfarne folkehøgskoleansatte på vei mot pensjonsalder

Det er mye å tenke på for de som har vært i folkehøgskolen/ arbeidslivet en god stund og nå nærmer en ny fase av livet. Det kan være hvordan man ønsker å bruke sin kompetanse de siste årene i jobb. Det kan være hvilke muligheter og rettigheter har du i forhold til pensjon, AFP, og hvilken økonomi man vil ha etter at man går av eller trapper ned? Spørsmålene er mange til et komplisert tema og svarene veldig avhengig av den enkeltes situasjon.

Nestor, i samarbeid med Folkehøgskoleforbundet og Noregs Kristelege Folkehøgskolelag, invitere derfor for tredje gang til Seniorkurs 55+ for folkehøgskoleansatte. Kurset arrangeres i dagene onsdag 9. til fredag 11. august på Nestor i Melsomvik ved den vakre Vestfold-kysten.

Seniorkurs 55+ for folkehøgskoleansatte vil hjelpe med svar på mange spørsmål. Kurset er et motivasjons- og pensjonistforberedende kurs som retter seg til alla ansatte med lenger fartstid i folkehøgskolen.

Etter kurset fikk vi blant annet følgende tilbakemeldinger:

«Dette var et veldig godt og variert kurs.  Snakket med flere, og vi var enige om at dette var et nyttig kurs for oss «gamle».  Håper at skolene prioriterer å sende sine seniorer på dette kurset hvis det arrangeres igjen.  Det gav virkelig inspirasjon og tanker om det å bli pensjonist.  Det fine med kurset var at det var så variert og nyttig.  Tom Grankels foredrag om «Hvor er jeg, Hvor går jeg?» var veldig bra, det samme var «Aktuell juss». Pensjonsrettigheter og individuell veiledning var veldig nyttig. Alt i alt et veldig bra kurs med mange hyggelige mennesker.  Håper så mange som mulig ser nytten av å delta på et slikt kurs, og at skolene legger til rette for at dette kan skje. Hilsen Eli Haaland, Karmøy folkehøgskule»

Randi Stige Øvstebø, Borgund folkehøgskole:  «Jeg likte tittelen 55+, og programmet var godt sammensatt. Det er viktig å planlegge de siste årene av yrkeslivet og få utfordringer knyttet til hvordan de siste arbeidsårene skal bli – bl.a. ble vi minnet om hvor viktig det er ikke å «slutte mentalt» før pensjonsalderen inntreffer. Vi trenger fornyelse også i seniorperioden. Flott at det ble avsatt tid til individuell veiledning om pensjon for den enkelte deltaker!»

Se vedlagt invitasjon og program for detaljer og påmelding. Medlemmer i Folkehøgskoleforbundet får personlig samtale med konsulent om egen pensjon (½ time) gratis, dersom de ønsker det. 

Kalender