Kurs i dialog og konfliktforebygging i multikulturelle samfunn

Nansen Fredssenter har i flere år brukt dialog i norske multikulturelle kommuner. Dialog er en samtaleform hvor aktiv lytting og gode spørsmål står sentralt. Nansen Fredssenter (Nansen Center for Peace and Dialogue) inviterer nå deg til kurs i dialog og konfliktforebygging i multikulturelle samfunn 21. til 25. oktober 2015. Kurset vil være på Lillehammer.

Hvorfor dialog i multi- kulturelle samfunn?

Multikulturelle samfunn kan være utfordrende, men også utviklende. Utfordringen ligger i at mennesker med ulike bakgrunner skal leve sammen. Utviklingsmulighetene ligger i det samme faktumet. For at utfordringene skal føre til en god utvikling og dermed forebygge konflikter er det viktig å skape likeverdige møteplasser.

Hvordan kan dialog forebygge konflikter?

Dialog er en samtaleform hvor alle blir hørt og sett. Gjennom dette etableres likeverd. I en dialog teller ikke de gode argumentene, men de ærlige og åpne uttalelsene. Gjennom spørsmål prøver dialogpartene å få en bedre  og bredere forståelse for hverandres ståsted. Forståelse kan forebygge utviklingen av en konfliktsituasjon.

Hvordan gjennomføres en dialog?

Dialogene kan gjennomføres hvor som helst, men det krever at noe kan tilrettelegge for denne dialogen. Nansen Fredssenter vil med dette kurset tilby profesjonelle yrkesutøvere muligheten til å lære hvordan de kan bruke dialog som metode i sitt inkluderings og integreringsarbeid. Kurset vil være praktisk og prosessorientert. Gjennom praktiske øvelser, korte teoretiske innledninger, gruppearbeid og dialoger skal deltakerne få muligheten til både å dele sin kompetanse og erfaring og samtidig lære av andres erfaringer. Denne flyten av kunnskap vil skape en prosess hvor både deltakerne og fasilitatoren agerer som likeverdige partnere.

Kurset er åpent for internasjonale deltakere og vil derfor foregå på engelsk.

Kalender