Kurs i HMS, risikovurdering og ansvar

Under Folkehøgskoleuka 2019 vil vi tilby kurs for lærere som jobber med friluftsliv, der fokus vil være på HMS, risikohåndtering og ansvar.

Eirik Loftesnes, linjelærer på Møre FHS, vil være tauholder for dette kurset. Vi gjennomfører kurset dersom det blir 5 eller flere deltakere.

Ved spm. om faglig innhold etc. ta kontakt med Eirik på 93670575 eller eirik@more.fhs.no

 

  • Dato: 7. august kl 10-18
  • Sted: Folkehøgskoleuka 2019  – Ringerike folkehøgskole, Askveien 26, 3510 Hønefoss
  • Pris: 2490 NOK – bindende påmelding

Meld deg på her: https://forms.gle/ZHND4SwGZdrAgpzH9

NB! Kurset «HMS, Risikovurdering og ansvar» er en del av kursrekken vi tilbyr under Folkehøgskoleuka 2019. Se her for mer informasjon om Folkehøgskoleuka 2019:

https://www.frilyntfolkehogskole.no/fhf/arrangementer/folkehogskoleuka-2019/

 

Foredragsholdere vil være:

André Horgen arbeider som førstelektor ved Universitetet i Sørøst-Norge, campus Bo. Han underviser på bachelor og master i friluftsliv. Horgen sitt forsknings og utviklingsarbeid har fokus på sikkerhet, risiko og ulykker, friluftslivsforfatteromtaler veiledning samt kulturhistoriske perspektiver på friluftslivet. Horgen har bred erfaring fra praktisk arbeid med friluftslivsveiledning i ulike naturtyper.

Fredrik Christoffersen arbeider som høgskolelærer ved Universitetet i Sørøst-Norge, campus Bo, og underviser på bachelor i friluftsliv. Hans forsknings-og utviklingsarbeid har fokus på praktisk sikkerhetsarbeid, søk og redning samt HMS. Christoffersen har bred erfaring fra praktisk arbeid med friluftslivsveiledning i ulike naturtyper samt fra søk- og redningsarbeid i samarbeid med bade private organisasjoner og offentlig instanser.

 

PROGRAM – HMS, Risikohåndtering, ansvar

  • 1000                  Intro Phd Andre Horgen og Høgskolelærer Fredrik Christoffersen
  • 10.15 – 12.00  Ulykker, hendelsesforløp og analyse (v/ Andre Horgen)
  • 12.15 – 13.00  Fra et veilederperspektiv v/ Fredrik Christoffersen.
  • Case på bre, Dødsulykke Hardangerjøkulen
  • 14.00 – 16.00  Progresjon, føre var prinsippet, eksempel fra USN tema vinterfjell.                              (Ved Andre og Fredrik)
  • 16.15 – 18.00  Diskusjon reelle hendelser fra folkehøgskolen Folkehøgskolelærer Eirik Loftesnes, Phd Andre Horgen, Høgskolelærer Fredrik Christoffersen.

Fint om deltakerne har noen uønskede hendelser forberedt.

Velkommen til Folkhøgskoleuka 2019 og kurs i HMS, risikovurdering og ansvar! Dere vil også ha mulighet til bli med på guidet tur til Utøya, bli med på festmiddag på kvelden etc.

 

Vh

Eirik Loftesnes (Møre FHS) og Sindre Findal Vinje (Folkehøgskoleforbundet)

Kalender