Kurs: MENTORTILBUD for elever uten fullført VGO

All erfaring viser at uten fullført videregående opplæring vil ungdom stille svakere, både i jobbsammenheng og deltakelse i samfunnet ellers. Hvert år er det mellom 20-30 % av elevene på folkehøgskolen som ikke har fullført videregående opplæring (VGO). Folkehøgskolene er i en unik posisjon til å kunne hjelpe de som ønsker det, til avklaring og motivasjon for å fullføre VGO.

Pilotprosjektet Mentorordning i folkehøgskolen i 2016-2018 viser at skolene med noen enkle grep og litt mer systematiske tilnærming kan hjelpe flere unge til å starte og fullføre VGO etter året på folkehøgskole.
Vi tar med oss det beste fra pilotprosjektet og tilbyr nå dagskurs i etablering av et overkommelig mentortilbud for elever uten fullført VGO. Kurset er et samarbeid med Noregs Kristelege Folkehøgskolelag, og er for lærere, ledelse og andre ansatte som ønsker å tilrettelegge og gjennomføre tilbudet på egen skole.

Selve kurset er gratis, og ordningen vil ikke belaste skolen i vesentlig grad, men hjelpe den enkelte elev som trenger det med å komme til en avklaring om og eventuelt økt motivasjon til å fullføre VGO. Dette vil også være samfunnsnyttig, og og bidra til skoleslagets legitimitet. Altså en meningsfull og givende innsats.

Kurset blir gjennomført 19. august uavhengig av pandemisituasjonen, enten analogt i Oslo eller som webinar med påmelding. Se vedlagte invitasjonsfolder for ytterligere informasjon. For eventuelle spørsmål kontakt Øyvind Brandt på ob@folkehogskole.no /tlf.: 900 77 694.

Pris: Ingen kursavgift. Det serveres kaffe/te under kurset og en enkel lunsj midt på dagen. Reise og ev. opphold dekkes av egen skole.
Påmelding: innen 1. mai 2021 til https://forms.office.com/r/kk7vXwDEDp

FOLDER: Kurs i etablering av mentortilbud

Kalender