Landsmøtet i FHF oppfordrer folkehøgskolene til å etablere utviklingsmål og klimaplan

Landsmøtet i Folkehøgskoleforbundet (FHF) vedtok i sommer en uttalelse om etablering av utviklingsmål og klimaplaner ved norske folkehøgskoler (se under). Med henvisning til siste avsnittet er FHF i dialog med de øvrige organisasjonene om aktuelle programpost under kommende rektormøte.

 

I uttalelsene heter det videre:

-Landsmøtet i Folkehøgskoleforbundet har hatt fokus på dilemmaer ved omfanget av studiereisevirksomheten generelt og klimabelastningen spesielt.

I lys av bærekraftutfordringer verden står overfor generelt og utfordringer med klimautviklingen spesielt, samt FNs utviklingsmål, oppfordrer landsmøtet alle folkehøgskoler til, gjennom prosesser som inkluderer alle ansatte og elevene, å etablere utviklingsmål for undervisning og drift for skolens bidrag til en bæredyktig framtid for alle.

Landsmøtet ber Folkehøgskoleforbundet ta initiativ til å utarbeide tiltak som kan gjøres forpliktende i forbindelse med rektormøtet 2018. Fra høsten 2019 må vi se effekt av tiltakene.

 

Landsmøtet i Folkehøgskoleforbundet

Elverum folkehøgskule, 1. juni 2017

Kalender