“Look to the Norwegian folk high schools!”

Under Rektormøtet 2017 holdt professor Tom Tiller et videoforedrag om fremtidens skole og fremtidens folkehøgskole. Tiller belyser her utfordringer og muligheter for skoleslaget de kommende år. Ta deg tid til å se videoen hvor Tiller utfordrer og viser muligheter for folkehøgskolene.

Tom Tiller tar i video-nyttårshilsenen utgangspunkt i Ludvigsenutvalget, 21st century skills og frafall i videregående skole, når han peker på en trend i utdanningssektoren om å løfte frem overgripende kompetanser som relasjonskompetanse, sosial kompetanse og sosialkompetanse.

 

Fremtidens skole – fremtidens folkehøgskole

Folkehøgskolene, som tradisjonelt har vært fanebærer for å styrke elevene i de nevnte områder, må i så måte være tydelige i dagens utdanningspolitiske diskurs. Faren kan være at den formelle grunn- og videregående skolen, preget av omfattende testregime som den er, vil flagge disse overgripende kompetanser, men uten de nøsvendige rammene og ressursene, og under helt andre premisser enn man finner i folkehøgskolens internat og skolebygg.

 

Tom Tiller peker også på nødvendigheten av å utforske egen praksis, for å sikre en stadig videreutvikling. Folkehøgskolene må bli flinkere til å markedsføre seg selv. Han mener at vi må publisere mer i ulike medier. Siden vi er et erfaringsbasert skoleslag, og må kanskje utfordre oss selv i å gå fra handling til ord. 

 

Se Tom Tillers nyttårshilsen til folkehøgskolen her.

Kalender