Mandal får folkehøgskole – SKAP godkjent

I revidert statsbudsjett for 2015 er det bevilget 700 000,- kroner til å forberede oppstart av SKAP kreativ folkehøgskole i Mandal høsten 2016. Dermed er det i denne regjeringsperioden godkjent to folkehøgskoler på like mange år.

Lindesnesregionens næringshage står bak initiativet SKAP kreativ folkehøgskole i Mandal. Skolens navn (SKAP) står for samfunn, kommunikasjon, arkitektur & design og prosess. Målet med skolen er å få ungdommene til å tenke kreativt og nyskapende som de deretter skal teste ut i reelle utfordringer. Vi gratulerer!

Kalender