Masteroppgave om dialoger i folkehøgskolen

Jan Sjøberg har skrevet en masteravhandling om dialoger i folkehøyskolen. Den har fått tittelen "Hvordan gjøres og utvikles dialoger i folkehøgskolen."

Ut fra en empirisk undersøkelse redegjør han for hvordan dialoger mellom elever gjøres ved en folkehøyskole, med utgangspunkt i hverdagsdialoger. I tillegg legger undersøkelsesoppsettet opp til utvikling av dialoger, der refleksjon og det å gjøre noe praktisk sammen inngår som viktige elemeneter. Avhandlingen munner ut i forslag til hvordan folkehøyskolen som skoleslag kan forbedre sine dialoger, både i forhold til opplæring i dialogferdigheter og i forhold til det å skape gode rammer for dialog og dialogutvikling.

Kalender