Mekling i Virke-oppgjøret 17. og 18. november

Etter bruddet i september i forhandlingene med Virke i årets tariffoppgjør for pedagogiske medlemmer i Utdanningsforbundet, i hovedsak på grunn av uenighet knyttet til pensjon, blir det mekling 17. og 18. november hos Riksmekleren. Er det ikke oppnådd enighet mellom partene innen natt til lørdag, blir det streik. Da kan kan FHFs/NKFs medlemmer bli tatt ut i streik. Skoler som tas ut i første omgang er varslet i henhold til hovedavtalen.

Konflikten har oppstått fordi Utdanningsforbundet/FHF/NKF motsetter seg at folkehøgskoler på Virkeområdet skal ha mulighet til å melde pedagogiske medlemmer ut av Statens Pensjonskasse.

Konflikten omfatter alle pedagogiske medlemmer i FHF og NKF på folkehøgskoler som er innmeldt i Virke. IKV-medlemmene i de to folkehøgskoleorganisasjonene omfattes ikke av konflikten, men av ny avtale, når den er klar.

Kalender